Метални халета

Данни за продукта

Номер на продукта Метални халета :

Метални халета
Изграждане на халета с метални конструкции. Изработваме конструкции за различни типове халета: дъговидно хале, хале тип ферма, хале ригел, едноскатно хале. Кратки срокове за производство и монтаж на металните халета. Предлагаме широки възможности за архитектурни и конструктивни решения.

Фирма: Магазин за метални изделия
Адрес:
Телефон: 0878 311 542, 02 439 67 21
Факс: